Taxatierapport in Alkmaar nodig?

Er zijn verschillende soorten taxatierapporten. Niet voor iedere situatie is hetzelfde taxatierapport geschikt. Op deze pagina vindt u alle informatie over taxatierapporten. Zo kunt u bepalen welk taxatierapport u nodig heeft.

Gevalideerd taxatierapport nodig?

Bij het aanvragen van een hypotheek heeft u een gevalideerd taxatierapport nodig. Geldverstrekkers eisen een (NWWI) gevalideerd taxatierapport. Hiermee zijn zij verzekerd van een taxatierapport dat voldoet aan de strengste eisen. Niet iedere geldverstrekker hanteert exact dezelfde richtlijnen. Zo kan er bijvoorbeeld verschil zijn in de afstand tussen de taxateur en de woning of de geldigheidsduur van het taxatierapport. Vraag hier meer informatie over bij uw geldverstrekker om zeker te zijn van uw zaak. 

De aanvraag van een hypotheek is niet de enige reden om een taxatierapport te regelen. Hieronder vindt u een lijstje van redenen om een standaard taxatierapport aan te vragen:

 • Inzicht in de woningwaarde in verband met een verbouwing;
 • Waardebepaling van de woning in verband met aan- of verkoop;
 • Minnelijke waardering met de Belastingdienst voor successie of overdracht binnen de familie;
 • Waardebepaling in verband met echtscheiding en toedeling;
 • Vaststellen van de herbouwwaarde voor de opstalverzekering;
 • Tegenwaardering om uw WOZ-waarde te toetsen.

Voor bovenstaande redenen om een taxatierapport aan te vragen, volstaat een standaard taxatierapport.

Wat staat er in het taxatierapport?

Een taxatierapport is altijd op ongeveer dezelfde manier opgemaakt. De zaken die de taxateur meeneemt in zijn waardeoordeel zullen bij een standaard- en gevalideerd taxatierapport hetzelfde zijn. Het waardeoordeel van de taxateur is verbonden aan onder andere de ligging van de woning, de grond rondom de woning, de woning zelf en allerlei zaken die hiermee te maken hebben. Al deze aspecten van de woning vormen samen de vrije marktwaarde. In het taxatierapport besteedt de taxateur aandacht aan het volgende:

 • De inhoud en oppervlakte van de woning;
 • De functionele indeling;
 • De kwaliteit van de constructie en isolatie;
 • De gebruikte materialen;
 • Het bestemmingsplan;
 • De bodemgesteldheid.

De taxateur zal, als het mogelijk is, informatie uit het Kadaster en een kadastrale kaart bijvoegen.

Taxatierapport aanvragen